Algemeen nut beogende instelling(ANBI)

 

We zijn van af 01-01-2013 ‘ANBI organisatie.RSIN:8515.15.757

ANBI

Beleidsplan Stichting Empower Together Kenya

 

Motivatie

De Stichting Empower Together Kenya is opgericht in maart 2012 om lokale organisaties in Kenia te ondersteunen in het realiseren van hun projecten en doelen.

 

De groeiende kloof tussen arm en rijk  en de onderontwikkeling in rurale gebieden in Kenia is de belangrijkste drijfveer voor het oprichten van de Stichting Empower Together Kenya. Door middel van samenwerking met lokale geregistreerde organisaties kunnen voorziening zoals water, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs worden gerealiseerd.

Het voornaamste doel van de Stichting Empower Together Kenya is om ontwikkeling te realiseren door middel van het opstarten en ondersteunen van inkomensgenererende projecten. De lokale organisaties worden ondersteund en aangemoedigd om lange termijn inkomensgenererende projecten te starten die de gemeenschap kunnen voorzien van betrouwbare bestaansmiddelen. Op deze manier zal de kloof tussen arm en rijk worden verkleind en kan armoede worden teruggedrongen. De toegang tot basisvoorzieningen zoals drinkwater, medische voorzieningen en onderwijs zal op een duurzame manier worden gerealiseerd en worden onderhouden door de lokale gemeenschap.

 

Visie

Het creëren van sterke en onafhankelijke gemeenschappen in Kenia die zelfvoorzienend zijn in hun levensonderhoud en dagelijks bestaan.

 

Missie

Het ontwikkelen en ondersteunen van inkomensgenererende projecten voor lokale gemeenschappen in Kenia.

 

Doelen

1. Het verstrekken van toegang tot schoon drinkwater en medische voorzieningen.

2. Het verstrekken van toegang tot onderwijs aan weeskinderen en anderszins behoevende kinderen.

3. Motiveren en voorlichten van de lokale gemeenschap met betrekking tot hygiëne en het gebruik van latrines.

4. Het in contact brengen van lokale gemeenschappen met zowel Keniaanse als internationale partners.

5. Hulp bieden bij het zoeken naar een internationale markt voor producten geproduceerd door de lokale gemeenschap.

 

Samenwerking

Samenwerking met lokale organisaties maakt het voor onze stichting doeltreffender om projecten te realiseren. De lokale organisatie is op de hoogte van de behoeften en benodigdheden in het gebied en is in staat om dit eenduidig te communiceren naar onze stichting. Daarnaast is controle op voortgang, het realiseren van projecten en financiële transparantie noodzakelijk voor onze stichting. Onze lokale partner is hierbij het aanspreekpunt om dit te realiseren. Op deze manier hoeven wij niet met verschillende partijen te communiceren, maar bestaat er een directe korte lijn met één partner.

 

Projecten

De Stichting Empower Together Kenya werkt uitsluitend samen met lokale geregistreerde organisaties (Community Based Organisations). De regio’s waar wij werkzaam zijn, zijn voornamelijk plattelandsgebieden met zeer weinig voorzieningen. In deze gebieden ontbreekt het vaak aan basisbehoeften zoals veilig drinkwater, medische voorzieningen, toegang tot goed onderwijs, etc. In overleg met de lokale partner organisatie wordt bepaald wat de prioriteiten in het gebied zijn.

 

Duurzaamheid van de projecten

Voor onze stichting is het van groot belang dat de projecten die wij realiseren ook op de lange termijn kunnen blijven voortbestaan. Centraal staat dat wij de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de projecten willen leggen bij de lokale partner organisatie. Op deze manier wordt de lokale bevolking gemotiveerd om hun eigen project op te bouwen en te onderhouden. Bij het realiseren van onze projecten is het van belang dat de projecten onderhoudsvriendelijk zijn. Kosten voor het onderhoud moeten niet te hoog zijn en gebruikte materialen dienen ook in de toekomst gemakkelijk verkrijgbaar te zijn. Daarnaast is het noodzakelijk dat de lokale gemeenschap geld reserveert voor het onderhoud op de lange termijn. Om dit te stimuleren proberen wij waar mogelijk inkomensgenererende activiteiten te koppelen aan onze projecten. De opbrengsten (of een gedeelte hiervan) worden op een aparte bankrekening gezet die door de lokale organisatie beheerd wordt. Op deze manier kan het onderhoud op de lange termijn zelfstandig en onafhankelijk worden gefinancierd door de lokale gemeenschap.

ETK Financieel Overzicht 2015

ETK Financieel Overzicht 2016

Empower Together Kenya Foundation FINANCIEEL OVERZICHT 2017 PDF-1

ETK Financieel Overzicht 2018

ETK Financieel Overzicht 2019

ETK Financieel Overzicht 2020