Over ons

 

Over de Stichting Empower Together Kenya

Stichting Empower Together Kenya is opgericht in maart 2012 om lokale organisaties in Kenia te ondersteunen in het realiseren van hun projecten en doelen.

 

De groeiende kloof tussen arm en rijk en de onderontwikkeling in rurale gebieden in Kenia is de belangrijkste drijfveer voor het oprichten van Stichting Empower Together Kenya. Door middel van samenwerking met lokale geregistreerde organisaties kunnen voorziening zoals water, gezondheidszorg en toegang tot onderwijs worden gerealiseerd.

Het voornaamste doel van de Stichting Empower Together Kenya is om ontwikkeling te realiseren door middel van het opstarten en ondersteunen van inkomensgenererende projecten. De lokale organisaties worden ondersteund en aangemoedigd om lange termijn inkomensgenererende projecten te starten die de gemeenschap kunnen voorzien van betrouwbare bestaansmiddelen. Op deze manier zal de kloof tussen arm en rijk worden verkleind en kan armoede worden teruggedrongen. De toegang tot basisvoorzieningen zoals drinkwater, medische voorzieningen en onderwijs zal op een duurzame manier worden gerealiseerd en worden onderhouden door de lokale gemeenschap.

Meisjes bij Nyangweso dove school krijgen water.

 Visie

Het creëren van sterke en onafhankelijke gemeenschappen in Kenia die zelfvoorzienend zijn in hun levensonderhoud en dagelijks bestaan.

 Missie

Het ontwikkelen en ondersteunen van inkomensgenererende projecten voor lokale gemeenschappen in Kenia.

 Doelen

1. Het verstrekken van toegang tot schoon drinkwater en medische voorzieningen.

2. Het verstrekken van toegang tot onderwijs aan weeskinderen en anderszins behoevende kinderen.

3. Motiveren en voorlichten van de lokale gemeenschap met betrekking tot hygiëne en het gebruik van latrines met behulp van de Community Led Total Sanitation (CLTS) methode.

4. Het in contact brengen van lokale gemeenschappen met zowel Keniaanse als internationale partners.

5. Hulp bieden bij het zoeken naar een internationale markt voor producten geproduceerd door de lokale gemeenschap.

Beloning:
De bestuursleden van de stichting werken op vrijwillige basis, zij ontvangen geen vergoeding.

Het Bestuur

Voorzitter – Piet Prinse

info@empowertogetherkenya.org

Secretaris – Julius Pundo

secretary@empowertogetherkenya.org

Penningmeester – Jenny Zondag

info@empowertogetherkenya.org